*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

กิจกรรม/ภาพ

สิงหาคม พ.ศ.2563
images วันนี้ (12 ส.ค.63) เวลา 07.00 - 09.00 น. พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร 1 ตร. (7 ภาพ)

กรกฎาคม พ.ศ.2563
images 24 ก.ค.63 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. พล.ต.ต.สมพงษ์. เตชะสมบูรณ์ รอง ผบช.สงป. และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป. เข้าร่วมพิธี พิธีถวายสัตย์พระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องโถง กง. อาคาร 5 ชั้น 3 ตร. (11 ภาพ)
images 24 ก.ค.63 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. พล.ต.ต.สมพงษ์. เตชะสมบูรณ์ รอง ผบช.สงป. และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป. เข้าร่วมพิธี พิธีถวายสัตย์พระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องโถง กง. อาคาร 5 ชั้น 3 ตร. (5 ภาพ)
images วันที่ 17ก.ค.63 เวลา 13.30 น พล.ต.ท. พัฒนวุธ. อังคะนาวิน. ผบช สงป พล.ต.ต. สมพงษ์. เตชะสมบูรณ์ รอง ผบช สงป , ผบก.ในสังกัด และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "สงป. รวมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3" ณ บริเวณห้องโถง ด้านหน้ากองการเงิน อาคาร 5 ชั้น 3 ตร. (10 ภาพ)
images วันนี้ 3 ก.ค. 63 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ รอง ผบช.สงป. และข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป. เข้าร่วมในพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพ (8 ภาพ)

มิถุนายน พ.ศ.2563
images วันที่ 17 มิ.ย.2563 เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. , พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ รอง ผบช.สงป., ผบก.ในสังกัด ทุกท่าน และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป. ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อนำเงินเข้าโครงการ “63 บาทสู้ COVID-19 ปี 63 ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ ห้องโถง กง. ชั้น 3 อาคาร 5 ตร. (8 ภาพ)
images วันที่ 9 มิ.ย.2563 พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป.เป็นผู้แทน พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร4) ในการมอบหน้ากากอนามัย ชนิดผ้า จำนวน 365 ชิ้น ให้แ่ก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป. โดย ผบก.ในสังกัด สงป. เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม งป. อาคาร 5 ชั้น 4 ตร. (4 ภาพ)
images พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. และข้าราชการตำรวจ ระดับ ผบก. ขึ้นไป ในสังกัด สงป. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิ.ย.63 ณ ชั้น 3 กง. อาคาร 5 ตร. (6 ภาพ)
images วันนี้ ( ๓ มิ.ย.๖๓) เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตรฺ. เป็นประธาน ประกอบด้วยรอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคาร ๑ ตร. (5 ภาพ)

พฤษภาคม พ.ศ.2563
images พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. พร้อมคณะข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ อาคาร 5 ชั้น 3 กง.ตร. (6 ภาพ)

เมษายน พ.ศ.2563
images พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป.พร้อม รอง ผบช.สงป.,ผบก.งป.,ผบก.กช.และ รอง ผบก. ในสังกัด สงป. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 2 เม.ย. 63 ณ กองการเงิน อาคาร 5 ตร.ชั้น 3 (11 ภาพ)
images พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. ประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี กับ พล.ต.ต.หญิง พัฒน์นรี ศรีรัตนวุฑฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องสำนักงาน ผบช.สงป. เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.2563 (3 ภาพ)

มีนาคม พ.ศ.2563
images กิจกรรมจิตอาสา"เราทำดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2653 ณ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ วันที่ 30 มี.ค. 63 (8 ภาพ)

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
images 140800ก.พ.63 พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(บร) พร้อมด้วย พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ รอง ผบช.สงป. , พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน ผบก.งป. และ พล.ต.ต.หญิง วัลลภา ศิริรักษ์ ผบก.กช. เป็นผู้แทน ตร. ร่วมแสดงความยินดีและมอบดอกไม้แก่สำนักงบประมาณ ในพิธีงานวันสถาปนาครบรอบ 61 ปี สำนักงบประมาณ ณ ห้องประชุม ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ สำนักงบประมาณ โดยมีนายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นผู้รับมอบ (2 ภาพ)
images ันที่ 13 ก.พ. 63 เวลา 10.30 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป., พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุกข์ ผบก.กง. และ พล.ต.ต.สุรชัย เจ็ดพี่น้องร่วมใจ ผบก.สก.เป็นผู้แทนรับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจและครอบครัวข้าราชการตำรวจ ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยการนำของ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมคณะ (5 ภาพ)

มกราคม พ.ศ.2563
images การประชุมบริหารราชการ สงป.ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 28 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1 ชั้น 20 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา รพ.ตร. (8 ภาพ)
images หารือร่วมกันระหว่าง 5 รัฐวิสาหกิจทางด้านสาธารณูปโภคกับ สงป.ตร. วันที่ 20 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุม งป. อาคาร 5 ชั้น 4 ตร. (11 ภาพ)

มีอัลบั๊มทั้งหมด 8 อัลบั๊ม [1][2][3][4][5]