*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

กิจกรรม/ภาพ

กรกฎาคม พ.ศ.2561
images กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานและปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาพระราชศรัทธาธรรม วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร วันพุธที่ 25 ก.ค.61 (6 ภาพ)
images โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐของ สงป. (6 ภาพ)
images พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ค.61 ณ บริเวณทางเข้าด้านหน้า งป. ชั้น 4 อาคาร 5 ตร. (8 ภาพ)

มิถุนายน พ.ศ.2561
images โครงการฝึกอบรมประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 19 มิ.ย.61 ณ ห้องประชุม กง. ชั้น 1 อาคาร 4 ตร. (4 ภาพ)

เมษายน พ.ศ.2561
images พิธีรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ สงป. วันที่ 2 เม.ย. 61 ณ ห้องประชุม งป. อาคาร 5 ชั้น 4 ตร. (6 ภาพ)

มกราคม พ.ศ.2561
images งานปีใหม่ สงป.2561 เมื่อ 26 ม.ค.2561 ณ ห้องประชุมชินวัตร ชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ (12 ภาพ)
images รรท.ผบช.สงป. มอบนโยบายให้ข้าราชการตำรวจจาก สง.นรป. ที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งในสังกัด สงป. เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2561 ณ ห้องประชุม งป. (2 ภาพ)
images พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 วันที่ 3 ม.ค.61 ณ ตร. (4 ภาพ)

ธันวาคม พ.ศ.2560
images พิธีรับ - ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ สงป. และรับมอบนโยบาย ผบช.สงป. , พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณตำรวจ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 60 ณ ห้องประชุมกองงบประมาณ ชั้น 4 อาคาร 5 ตร. (8 ภาพ)
images โครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุม กง. ชั้น 1 อาคาร 4 ตร. (5 ภาพ)
images พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.60 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.60 ณ ตร. (5 ภาพ)
images พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณตำรวจ พ.ศ.2560 วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุม งป. (7 ภาพ)

ตุลาคม พ.ศ.2560
images ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 26 ต.ค. 60 (5 ภาพ)
images พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ตร. 13 ตุลาคม 2560 (3 ภาพ)

กันยายน พ.ศ.2560
images พิธีรับ - ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ สงป. วันที่ 29 ก.ย. 60 ณ ห้องประชุมกองงบประมาณ อาคาร 5 ชั้น 4 ตร. (4 ภาพ)
images งานเกษียณ สงป. 2560 วันที่ 11 ก.ย. 60 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล (6 ภาพ)

สิงหาคม พ.ศ.2560
images กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในวันศุกร์ที่ 11 ส.ค.60 ณ ตร. (4 ภาพ)
images โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านกานเงิน และบัญชี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่นที่ 1 - 5 วันที่ 7 - 11 ส.ค.60 ณ ห้องประชุมกองการเงิน อาคาร 4 ชั้น 1 ตร. (7 ภาพ)
images โครงการฝึกอบรมประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันอังคารที่ 1 ส.ค.60 ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ทว. อาคาร 7 ชั้น 13 (6 ภาพ)

มีอัลบั๊มทั้งหมด 8 อัลบั๊ม [1][2]