*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

กิจกรรม/ภาพ

ธันวาคม พ.ศ.2562
images พิธีบำพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถพิตร รัชการที่ 9 ณ ห้องสารสิน ตร. (3 ภาพ)

พฤศจิกายน พ.ศ.2562
images กิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ" ด้วยการบริจากโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 28 พ.ย. 62 ณ ศูนย์โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ (11 ภาพ)
images ร่วมลงนามวายพระพร พระเจ้าวรวงค์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถเพื่อให้พระองค์ทรงมีพระอนามัยแข็งแรง วันที่ 28 พ.ย. 62 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ (6 ภาพ)
images โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะด้านงบประมาณการเงินและบัญชี สงป. วันที่ 19-22 พ.ย.2562 ณ ห้องประชุม กง. (12 ภาพ)

ตุลาคม พ.ศ.2562
images พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2562 ณ ตร. (5 ภาพ)
images การประชุมมอบนโยบาย สงป. และการมอบประกาศเกียรติคุณตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2562 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. (9 ภาพ)

กันยายน พ.ศ.2562
images งานแสดงความยินดีในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้นและผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่ใน สงป. (7 ภาพ)
images งานเกษียณอายุราชการ สงป.2562 วันที่ 5 ก.ย.2562 ณ ห้องราชเทวีแกรนด์รูม รร.เอเชีย กรุงเทพฯ (10 ภาพ)

สิงหาคม พ.ศ.2562
images ประชุมมอบนโยบาย เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและกำชับการกวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ สงป. วันที่ 20 ส.ค.62 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. (6 ภาพ)
images กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานและปฏิบัติธรรม วันที่ 7 ส.ค.62 ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร (9 ภาพ)

กรกฎาคม พ.ศ.2562
images พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 ก.ค.62 ณ ห้องประชุม กง. (6 ภาพ)
images กิจกรรมจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ บริจาคโลหิต ในวันที่ 25 ก.ค.62 ณ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (6 ภาพ)
images โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญชีให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด สำนักงานงบประมาณและการเงิน วันที่ 18 ก.ค. 62 ณ ห้องประชุมกองการเงิน ชั้น 1 อาคาร 4 ตร. (13 ภาพ)

เมษายน พ.ศ.2562
images การประชุมกำชับการกวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ สงป. เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2562 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. (6 ภาพ)
images สงกรานต์ สงป. 2562 เมื่อวันที่ 10 เม. ย.2562 ณ ห้องประชุม กง. (6 ภาพ)

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
images โครงการฝึกปฏิบัติตามคู่มือแบบฝึกพระราชทาน เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2562 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. (3 ภาพ)

มีอัลบั๊มทั้งหมด 8 อัลบั๊ม [1][2][3][4]