*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

กิจกรรม/ภาพ

มกราคม พ.ศ.2561
images รรท.ผบช.สงป. มอบนโยบายให้ข้าราชการตำรวจจาก สง.นรป. ที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งในสังกัด สงป. เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2561 ณ ห้องประชุม งป. (2 ภาพ)
images พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 วันที่ 3 ม.ค.61 ณ ตร. (4 ภาพ)

ธันวาคม พ.ศ.2560
images พิธีรับ - ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ สงป. และรับมอบนโยบาย ผบช.สงป. , พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณตำรวจ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 60 ณ ห้องประชุมกองงบประมาณ ชั้น 4 อาคาร 5 ตร. (8 ภาพ)
images โครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุม กง. ชั้น 1 อาคาร 4 ตร. (5 ภาพ)
images พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.60 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.60 ณ ตร. (5 ภาพ)
images พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณตำรวจ พ.ศ.2560 วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุม งป. (7 ภาพ)

ตุลาคม พ.ศ.2560
images ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 26 ต.ค. 60 (5 ภาพ)
images พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ตร. 13 ตุลาคม 2560 (3 ภาพ)

กันยายน พ.ศ.2560
images พิธีรับ - ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ สงป. วันที่ 29 ก.ย. 60 ณ ห้องประชุมกองงบประมาณ อาคาร 5 ชั้น 4 ตร. (4 ภาพ)
images งานเกษียณ สงป. 2560 วันที่ 11 ก.ย. 60 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล (6 ภาพ)

สิงหาคม พ.ศ.2560
images กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในวันศุกร์ที่ 11 ส.ค.60 ณ ตร. (4 ภาพ)
images โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านกานเงิน และบัญชี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่นที่ 1 - 5 วันที่ 7 - 11 ส.ค.60 ณ ห้องประชุมกองการเงิน อาคาร 4 ชั้น 1 ตร. (7 ภาพ)
images โครงการฝึกอบรมประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันอังคารที่ 1 ส.ค.60 ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ทว. อาคาร 7 ชั้น 13 (6 ภาพ)

กรกฎาคม พ.ศ.2560
images กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันศุกร์ที่ 28 ก.ค.60 ณ ตร. (8 ภาพ)
images โครงการฝึกอบรมคุณธรรมนำทางตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สำนักงานงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 27 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ทว. อาคาร 7 ชั้น 13 (6 ภาพ)
images การบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ครั้งที่ 3 ในโครงการรวมพลังแห่งความภักดี ณ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2560 (6 ภาพ)
images โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ ตร. วันที่ 20 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศฝร.ภ.3 จ.นครราชสีมา (6 ภาพ)
images โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ก.ค.60 ณ ห้องประชุม ตำรวจภูธรภาค 6 จว.พิษณุโลก (8 ภาพ)
images ข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป. พัฒนาศาสนสถานและปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านพุทธศาสนา เมื่อวันพุธที่ ๕ ก.ค.๖๐ ณ ศาลาพระราชศรัทธาธรรม วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร (6 ภาพ)

มิถุนายน พ.ศ.2560
images ประชุมบริหาร สงป. ครั้งที่ 5/2560 วันพุธ ที่ 14 ม.ย.60 เวลา 13.00 น. ณ. ห้องประชุม กองการเงิน (4 ภาพ)
images ผบช.สงป. มอบนโยบายให้ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งในสังกัด สงป. เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2560 ณ หัองประชุม งป. (5 ภาพ)

พฤษภาคม พ.ศ.2560
images โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาพรวม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันที่ 3 พ.ค.2560 ณ ห้องประชุม กองการเงิน (4 ภาพ)

มีอัลบั๊มทั้งหมด 8 อัลบั๊ม [1][2]