*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

กิจกรรม/ภาพ

ตุลาคม พ.ศ.2560
images ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 26 ต.ค. 60 (5 ภาพ)
images พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ตร. 13 ตุลาคม 2560 (3 ภาพ)

กันยายน พ.ศ.2560
images พิธีรับ - ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ สงป. วันที่ 29 ก.ย. 60 ณ ห้องประชุมกองงบประมาณ อาคาร 5 ชั้น 4 ตร. (4 ภาพ)
images งานเกษียณ สงป. 2560 วันที่ 11 ก.ย. 60 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล (6 ภาพ)

สิงหาคม พ.ศ.2560
images กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในวันศุกร์ที่ 11 ส.ค.60 ณ ตร. (4 ภาพ)
images โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านกานเงิน และบัญชี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่นที่ 1 - 5 วันที่ 7 - 11 ส.ค.60 ณ ห้องประชุมกองการเงิน อาคาร 4 ชั้น 1 ตร. (7 ภาพ)
images โครงการฝึกอบรมประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันอังคารที่ 1 ส.ค.60 ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ทว. อาคาร 7 ชั้น 13 (6 ภาพ)

กรกฎาคม พ.ศ.2560
images กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันศุกร์ที่ 28 ก.ค.60 ณ ตร. (8 ภาพ)
images โครงการฝึกอบรมคุณธรรมนำทางตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สำนักงานงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 27 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ทว. อาคาร 7 ชั้น 13 (6 ภาพ)
images การบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ครั้งที่ 3 ในโครงการรวมพลังแห่งความภักดี ณ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2560 (6 ภาพ)
images โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ ตร. วันที่ 20 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศฝร.ภ.3 จ.นครราชสีมา (6 ภาพ)
images โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ก.ค.60 ณ ห้องประชุม ตำรวจภูธรภาค 6 จว.พิษณุโลก (8 ภาพ)
images ข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป. พัฒนาศาสนสถานและปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านพุทธศาสนา เมื่อวันพุธที่ ๕ ก.ค.๖๐ ณ ศาลาพระราชศรัทธาธรรม วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร (6 ภาพ)

มิถุนายน พ.ศ.2560
images ประชุมบริหาร สงป. ครั้งที่ 5/2560 วันพุธ ที่ 14 ม.ย.60 เวลา 13.00 น. ณ. ห้องประชุม กองการเงิน (4 ภาพ)
images ผบช.สงป. มอบนโยบายให้ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งในสังกัด สงป. เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2560 ณ หัองประชุม งป. (5 ภาพ)

พฤษภาคม พ.ศ.2560
images โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาพรวม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันที่ 3 พ.ค.2560 ณ ห้องประชุม กองการเงิน (4 ภาพ)

มีนาคม พ.ศ.2560
images โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำนักงานงบประมาณและการเงิน วันที่ 7-9 และ 13-14 มี.ค.60 (6 ภาพ)
images การบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ครั้งที่ ๒ ในโครงการรวมพลังแห่งความภักดี ณ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2560 (9 ภาพ)

มกราคม พ.ศ.2560
images พล.อ.ท.สมคิด สุขบาง ผู้แทนพระองค์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา อันเชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน ให้ พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม ผบช.สงป. ณ สง.ผบช.สงป. ชั้น 5 อาคาร 5 ตร. ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้า แต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ดำรงตำแหน่ง ผบช.สงป. (7 ภาพ)

มีอัลบั๊มทั้งหมด 8 อัลบั๊ม [1][2]