*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

กิจกรรม/ภาพ

มกราคม พ.ศ.2562
images ประชุมบริหาร สงป. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 ม.ค.2562 ณ ห้องประชุม กง. (6 ภาพ)

ธันวาคม พ.ศ.2561
images พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ตร. (3 ภาพ)
images กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์คลองราษฎร์บูรณะ/สะพานข้ามคลองราษฎร์บูรณะและวัดสารอด วันที่ 1 ธ.ค.61 (27 ภาพ)

พฤศจิกายน พ.ศ.2561
images พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2561 ของ สงป. และประชุมบริหาร สงป. เมื่อวันที่ 30 พ.ย.61 ณ ห้องประชุม งป. (6 ภาพ)

ตุลาคม พ.ศ.2561
images โครงการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ สงป. ณ โรงแรมสยามแอทสยาม ดีไซน์โฮเต็ล เมื่อวันที่ 16 ต.ค.61 (9 ภาพ)

กันยายน พ.ศ.2561
images งานเกษียณ สงป. 2561 วันที่ 13 ก.ย. 61 ณ ห้องราชเทวี 1-2 โรงแรมเอเซีย (9 ภาพ)

สิงหาคม พ.ศ.2561
images พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ส.ค.๖๑ ณ ตร. (3 ภาพ)

กรกฎาคม พ.ศ.2561
images กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานและปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาพระราชศรัทธาธรรม วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร วันพุธที่ 25 ก.ค.61 (6 ภาพ)
images โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐของ สงป. (6 ภาพ)
images พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ค.61 ณ บริเวณทางเข้าด้านหน้า งป. ชั้น 4 อาคาร 5 ตร. (8 ภาพ)

มิถุนายน พ.ศ.2561
images โครงการฝึกอบรมประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 19 มิ.ย.61 ณ ห้องประชุม กง. ชั้น 1 อาคาร 4 ตร. (4 ภาพ)

มีอัลบั๊มทั้งหมด 8 อัลบั๊ม [1][2][3]