*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

กิจกรรม/ภาพ

ตุลาคม พ.ศ.2561
images โครงการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ สงป. ณ โรงแรมสยามแอทสยาม ดีไซน์โฮเต็ล เมื่อวันที่ 16 ต.ค.61 (9 ภาพ)

กันยายน พ.ศ.2561
images งานเกษียณ สงป. 2561 วันที่ 13 ก.ย. 61 ณ ห้องราชเทวี 1-2 โรงแรมเอเซีย (9 ภาพ)

สิงหาคม พ.ศ.2561
images พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ส.ค.๖๑ ณ ตร. (3 ภาพ)

กรกฎาคม พ.ศ.2561
images กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานและปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาพระราชศรัทธาธรรม วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร วันพุธที่ 25 ก.ค.61 (6 ภาพ)
images โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐของ สงป. (6 ภาพ)
images พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ค.61 ณ บริเวณทางเข้าด้านหน้า งป. ชั้น 4 อาคาร 5 ตร. (8 ภาพ)

มิถุนายน พ.ศ.2561
images โครงการฝึกอบรมประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 19 มิ.ย.61 ณ ห้องประชุม กง. ชั้น 1 อาคาร 4 ตร. (4 ภาพ)

เมษายน พ.ศ.2561
images พิธีรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ สงป. วันที่ 2 เม.ย. 61 ณ ห้องประชุม งป. อาคาร 5 ชั้น 4 ตร. (6 ภาพ)

มกราคม พ.ศ.2561
images งานปีใหม่ สงป.2561 เมื่อ 26 ม.ค.2561 ณ ห้องประชุมชินวัตร ชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ (12 ภาพ)
images รรท.ผบช.สงป. มอบนโยบายให้ข้าราชการตำรวจจาก สง.นรป. ที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งในสังกัด สงป. เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2561 ณ ห้องประชุม งป. (2 ภาพ)
images พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 วันที่ 3 ม.ค.61 ณ ตร. (4 ภาพ)

ธันวาคม พ.ศ.2560
images พิธีรับ - ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ สงป. และรับมอบนโยบาย ผบช.สงป. , พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณตำรวจ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 60 ณ ห้องประชุมกองงบประมาณ ชั้น 4 อาคาร 5 ตร. (8 ภาพ)
images โครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุม กง. ชั้น 1 อาคาร 4 ตร. (5 ภาพ)
images พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.60 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.60 ณ ตร. (5 ภาพ)
images พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณตำรวจ พ.ศ.2560 วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุม งป. (7 ภาพ)

มีอัลบั๊มทั้งหมด 8 อัลบั๊ม [1][2][3]