*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ **

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.60 ณ ห้องประชุม ตำรวจภูธรภาค 6 จว.พิษณุโลก

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ ตร.

วันที่ 20 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศฝร.ภ.3 จ.นครราชสีมา

การบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ครั้งที่ 3 ในโครงการรวมพลังแห่งความภักดี

ณ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2560

โครงการฝึกอบรม คุณธรรมนำทางตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สำนักงานงบประมาณและการเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่ 27 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ทว. อาคาร 7 ชั้น 13

ข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป. พัฒนาศาสนสถานและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านพุทธศาสนา


เมื่อวันพุธที่ 5 ก.ค. 60 ณ ศาลาพระราชศรัทธาธรรม วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร