*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ **

พล.อ.ท.สมคิด สุขบาง ผู้แทนพระองค์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติ ยาภา

อันเชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน ให้ พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม ผบช.สงป.

ณ สง.ผบช.สงป. ชั้น 5 อาคาร 5 ตร.

ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้า แต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ดำรงตำแหน่ง ผบช.สงป.

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำนักงานงบประมาณและการเงิน


วันที่ 7-9 และ 13-14 มี.ค. 2560 ณ ห้องประชุม กองการเงิน


การบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ครั้งที่ 2 ในโครงการรวมพลังแห่งความภักดี

ณ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2560