*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ **

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านกานเงิน และบัญชี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่นที่ 1 - 5

วันที่ 7 - 11 ส.ค.60 ณ ห้องประชุมกองการเงิน อาคาร 4 ชั้น 1 ตร.

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันศุกร์ที่ 28 ก.ค.60 ณ ตร.

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

ในวันศุกร์ที่ 11 ส.ค.60 ณ ตร.

งานเกษียณ สงป. 2560

วันที่ 11 ก.ย. 60 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

โครงการฝึกอบรมประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ในวันอังคารที่ 1 ส.ค.60 ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ทว. อาคาร 7 ชั้น 13