*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

การประชุมบริหารราชการ สงป.ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 28 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1 ชั้น 20 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา รพ.ตร.

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images