*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

การประชุมมอบนโยบาย สงป. และการมอบประกาศเกียรติคุณตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2562 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images