*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

โครงการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ สงป. ณ โรงแรมสยามแอทสยาม ดีไซน์โฮเต็ล เมื่อวันที่ 16 ต.ค.61

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images