*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***
หนังสือเวียน
วันที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
ชื่อเรื่อง
22 ม.ค. 61 สงป. 0010.011/247 18 ม.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
15 ม.ค. 61 สงป. 0010.011/179 15 ม.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
12 ม.ค. 61 สงป. 0010.011/157 15 ม.ค. 61 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
11 ม.ค. 61 สงป. 0010.011/129 11 ม.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
11 ม.ค. 61 สงป. 0010.011/128 10 ม.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
29 ธ.ค. 60 สงป. 0010.011/6805 29 ธ.ค. 60 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์
29 ธ.ค. 60 สงป. 0010.011/6784 27 ธ.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
18 ธ.ค. 60 สงป. 0010.011/6626 15 ธ.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
13 ธ.ค. 60 สงป. 0010.011/6557 7 ธ.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
4 ธ.ค. 60 สงป. 0010.011/6332 1 ธ.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
30 พ.ย. 60 สงป. 0010.011/6332 28 พ.ย. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
27 พ.ย. 60 สงป. 0010.011/6332 27 พ.ย. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
16 พ.ย. 60 สงป. 0010.011/6187 15 พ.ย. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
8 พ.ย. 60 สงป. 0010.011/6051 8 พ.ย. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
3 พ.ย. 60 สงป. 0010.011/5972 3 พ.ย. 60 แจ้งการเดินทางไปต่างประเทศ
3 พ.ย. 60 สงป. 0010.011/5951 2 พ.ย. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
30 ต.ค. 60 สงป. 0010.011/5849 25 ต.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
12 ต.ค. 60 สงป. 0010.011/5662 10 ต.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
29 ก.ย. 60 สงป. 0010.011/4446 29 ก.ย. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
26 ก.ย. 60 สงป. 0010.011/4308 25 ก.ย. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
21 ก.ย. 60 สงป. 0010.011/4173 21 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
20 ก..ย. 60 สงป. 0010.011/4118 20 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
14 ก.ย. 60 สงป. 0010.011/3949 13 ก.ย. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
30 ส.ค. 60 สงป. 0010.011/3631 30 ส.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
24 ส.ค. 60 สงป. 0010.011/3480 23 ส.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
15 ส.ค. 60 สงป. 0010.011/3310 11 ส.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปต่างประเทศ
10 ส.ค. 60 สงป. 0010.011/3248 9 ส.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
7 ส.ค. 60 สงป. 0010.011/3195 4 ส.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
3 ส.ค. 60 สงป. 0010.011/3100 1 ส.ค. 60 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์
2 ส.ค. 60 สงป. 0010.011/3103 2 ส.ค. 60 แจ้งกาปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์
31 ก.ค. 60 สงป. 0010.011/3052 31 ก.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
  สงป. 0010.011/3048 20 มิ.ย. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
21 ก.ค. 60 สงป. 0010.011/2920 20 ก.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
13 ก.ค. 60 สงป. 0010.011/2834 12 ก.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
  สงป. 0010.011/2831 13 ก.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
11 ก.ค. 60 สงป. 0010.011/2748 7 ก.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
7 ก.ค. 60 สงป. 0010.011/2737 6 ก.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
  สงป. 0010.011/2736 7 ก.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
28 มิ.ย. 60 สงป. 0010.011/2578 28 มิ.ย. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
  สงป. 0010.011/2576 27 มิ.ย. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
23 มิ.ย.60 สงป. 0010.011/2496 22 มิ.ย. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
16 มิ.ย. 60 สงป. 0010.011/2376 15 มิ.ย. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
8 มิ.ย. 60 สงป. 0010.011/2242 6 มิ.ย. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
2 มิ.ย. 60 สงป. 0010.011/2100 1 มิ.ย. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
29 พ.ค. 60 สงป. 0010.011/2031 29 พ.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
26 พ.ค. 60 สงป. 0010.011/2008 26 พ.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
25 พ.ค. 60 สงป. 0010.011/1950 24 พ.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
17 พ.ค. 60 สงป. 0010.011/1851 17 พ.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
16 พ.ค. 60 สงป. 0010.011/1835 15 พ.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
  สงป. 0010.011/1834 15 พ.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
5 พ.ค. 60 สงป. 0010.011/1664 2 พ.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
28 เม.ย. 60 สงป. 0010.011/1578 27 เม.ย.60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
25 เม.ย. 60 สงป. 0010.011/1532 24 เม.ย. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
21 เม.ย. 60 สงป. 0010.011/1386 20 เม.ย.60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
19 เม.ย. 60 สงป. 0010.011/1386 12 เม.ย.60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
4 เม.ย. 60 สงป. 0010.011/1228 4 เม.ย. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
31 มี.ต. 60 สงป. 0010.011/1175 31 มี.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
25 มี.ค. 60 สงป. 0010.011/1157 25 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
22 มี.ค. 60 สงป. 0010.011/1127 20 มี.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
17 มี.ค. 60 สงป. 0010.011/1078 16 มี.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
13 มี.ค. 60 สงป. 0010.011/966 10 มี.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
10 มี.ค. 60 สงป. 0010.011/944 9 มี.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
8 มี.ค. 60 สงป. 0010.011/888 7 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
6 มี.ค. 60 สงป. 0010.011/861 6 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
2 มี.ค. 60 สงป. 0010.011/799 1 มี.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
23 ก.พ. 60 สงป. 0010.011/692 22 ก.พ. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
21 ก.พ. 60 สงป. 0010.011/645 17 ก.พ. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
21 ก.พ. 60 สงป. 0010.011/644 20 ก.พ. 60 แจ้งเดินทางไปราชการ
2 ก.พ. 60 สงป. 0010.011/387 31 ม.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
30 ม.ค. 60 สงป. 0010.011/348 26 ม.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
10 ม.ค. 60 สงป. 0010.011/88 9 ม.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
9 ม.ค. 60 สงป. 0010.011/75 9 ม.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
4 ม.ค. 60 สงป. 0010.011/9 30 ธ.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ