*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. ประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี กับ พล.ต.ต.หญิง พัฒน์นรี ศรีรัตนวุฑฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องสำนักงาน ผบช.สงป. เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.2563

  • images
  • images
  • images