*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

กิจกรรมจิตอาสา"เราทำดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2653 ณ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ วันที่ 30 มี.ค. 63

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images