*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

หารือร่วมกันระหว่าง 5 รัฐวิสาหกิจทางด้านสาธารณูปโภคกับ สงป.ตร. วันที่ 20 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุม งป. อาคาร 5 ชั้น 4 ตร.

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images