*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

การประชุมบริหารราชการ สงป. ครั้งที่ 2/2562 และรายงานตัวข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในสังกัด สงป. วันที่ 17 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุม กง. ชั้น 1 อาคาร 4 ตร.

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images