*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ" ด้วยการบริจากโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 28 พ.ย. 62 ณ ศูนย์โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images