*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะด้านงบประมาณการเงินและบัญชี สงป. วันที่ 19-22 พ.ย.2562 ณ ห้องประชุม กง.

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images