*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

ประชุมมอบนโยบาย เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและกำชับการกวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ สงป. วันที่ 20 ส.ค.62 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images