*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานและปฏิบัติธรรม วันที่ 7 ส.ค.62 ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images