*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 ก.ค.62 ณ ห้องประชุม กง.

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images