*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

กิจกรรมจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ บริจาคโลหิต ในวันที่ 25 ก.ค.62 ณ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images