*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

การประชุมกำชับการกวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ สงป. เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2562 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images