*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

โครงการฝึกปฏิบัติตามคู่มือแบบฝึกพระราชทาน เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2562 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

  • images
  • images
  • images