*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

ประชุมบริหาร สงป. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 ม.ค.2562 ณ ห้องประชุม กง.

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images