*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

โครงการฝึกอบรมประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 19 มิ.ย.61 ณ ห้องประชุม กง. ชั้น 1 อาคาร 4 ตร.

  • images
  • images
  • images
  • images