*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

รรท.ผบช.สงป. มอบนโยบายให้ข้าราชการตำรวจจาก สง.นรป. ที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งในสังกัด สงป. เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2561 ณ ห้องประชุม งป.

  • images
  • images