*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

พิธีรับ - ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ สงป. และรับมอบนโยบาย ผบช.สงป. , พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณตำรวจ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 60 ณ ห้องประชุมกองงบประมาณ ชั้น 4 อาคาร 5 ตร.

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images