*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณตำรวจ พ.ศ.2560 วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุม งป.

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images